قیمت بلیط اتوبوس رشت پایانه غرب تهران

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۳۲نفره
شاهین گیلان تعاونی 15

1 صندلی خالی

707,000 ریال

موسسه مسافربری سپهرآسیا رشت

رشت -> پایانه غرب(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:00

اتوکار: ((( وی ای پی اسکانیا)))
01333667127

1 صندلی خالی

700,000 ریال

شاهین گیلان - نماینده ترابربی تا تعاونی 15

رشت -> پایانه غرب (تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا VIP تک صندلی 30نفره
شاهین گیلان تعاونی 15

14 صندلی خالی

707,000 ریال

      تاریخ حرکت