بلیط اتوبوس روانسر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال روانسر

ترمینال پایانه روانسر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه روانسر08346527458-
فجر روانسر08346527458-