بلیط اتوبوس رویان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال رویان

ترمینال پایانه رویان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه رویان01144542888-
ایران پیما رویان (تعاونی 1)01144542888-