بلیط اتوبوس رویان تهران

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

2 صندلی خالی

1,080,000 ریال

شماره یک رویان

رویان (مازندران ) -> پایانه شرق(تهران)

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 23:55

اتوکار: وي آي پي ولوو۲۵ نفره

17 صندلی خالی

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت