بلیط اتوبوس سبزوار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سبزوار

ترمینال پایانه سبزوار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما سبزوار - تعاونی 10514444601809159728511
09159728511
سیروسفر سبزوار0514444602409151702842
09151702842
پیک معتمد سبزوار - تعاونی 20514444602209151712475
09151712475
تک سفر ایرانیان سبزوار0514444601909151718682
09151718682
ترابر بی تا سبزوار - تعاونی 150514444601509159717154
09159717154
ترمینال پایانه سبزوار05144446021-
راه پیما سبزوار - تعاونی 905144441690
میهن نور سبزوار - تعاونی 40514444602109150919950
09150919950