بلیط اتوبوس سلماس تهران

تعاونی 4 میهن نور

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:28

اتوکار: MAN VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، U S Bدار VIPتخت شو26نفره جابجایی رزرو بلیط04435230008کریم پور

15 صندلی خالی

1,980,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:29

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن رزرو وجابجای صندلی04435242388عبادی

16 صندلی خالی

1,980,000 ریال

مهرپیما تعاونی14 پارسیان

سلماس -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، خرید/ رزر بلیط/ جابجایی صندلی/ 09141487382(فردین)با اتوبوسهای بروز و vip

18 صندلی خالی

1,980,000 ریال

      تاریخ حرکت