بلیط اتوبوس سنندج و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سنندج

ترمینال پایانه بزرگ سنندج

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
همسفر سنندج - تعاونی 2008733520363 - 0873329120708733287678
09189798289
ترابر بی تا سنندج - تعاونی 1508733520361-2 - 08733521321-208733233565
09185754352
کیان سفر پاسارگاد سنندج - تعاونی 508733520352 - 0873352035008733520353
09128713318
سیروسفر سنندج08733520364-508733247345
09189218397
دیدار سیر گیتی سنندج08733521266-708733245900
09188783480
آریا سفر سنندج - تعاونی 110873352036008733515002
09187901240
ایران پیما سنندج - تعاونی 108733520340-209180604026
09180604026
عدل سنندج - تعاونی 708733520345-709181734589
09181734589
آزادی سفر سنندج - سواری08733510088-08733510099
میهن نور آریا سنندج - تعاونی 408733520359 - 0873352035609189773319
09189773319
ترمینال پایانه سنندج08733520368-9-
رویال سفر سنندج0873352170008733247345
09189218397
جوان سیر ایثار سنندج

ترمینال پایانه سنندج سقز

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه سقز سنندج08733180443 - 08733184668
همسفر غرب سنندج08733184649-50