قیمت بلیط اتوبوس سنندج کرج

همسفر سنندج

سنندج -> كرج

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره
_ حرکت از مسیر ساوه و تهران

25 نفره، 22 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت