قیمت بلیط اتوبوس سنندج تهران

شرکت کیان سفر پاسارگاد سنندج _ تعاونی 5

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 22 صندلی خالی

1300000 ریال

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:00

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 25 صندلی خالی

1300000 ریال

همسفر سنندج

سنندج -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 10:30

اتوکار: درسا تخت شو 25 نفره مانیتور دار

25 نفره، 24 صندلی خالی

1300000 ریال

      تاریخ حرکت