قیمت بلیط اتوبوس سنندج ارومیه

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اروميه

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 9 صندلی خالی

1200000 ریال

      تاریخ حرکت