قیمت بلیط اتوبوس سنندج ارومیه

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اروميه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 13 صندلی خالی

1,550,000 ریال

      تاریخ حرکت