بلیط اتوبوس ساری و شماره شرکت های مسافربری ترمینال ساری

ترمینال پایانه دولت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترابر بی تا ساری - تعاونی 1501133241617 - 0939245057109119564660
09119564660
میهن نور آریا ساری - تعاونی 401133240131 - 0911151138809118533705
09118533705
گیتی پیما ساری01133260670-1 - 09119585235
پیک معتمد ساری - تعاونی 201133251007 - 01133241002 - 09111515532
عدل ساری - تعاونی 701133245293 - 01133261404 - 09111550130
رویال سفر ساری01133240240 - 01133409905 - 01133409906 - 0911128190109351629380
09351629380
سیروسفر ساری0113324839609119608151
09119608151
همسفر چابکسواران ساری01133249544 - 0911155171109353995025
09353995025
ایران پیما ساری - تعاونی 101133241000-4 _ 0938115732509111104145
09111104145
ترمینال پایانه دولت0113324888201133114480
جوان سیر ایثار ساری01133200816 - 09112128495