قیمت بلیط اتوبوس سرپل ذهاب تهران

عباسی

سرپل ذهاب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

1,060,000 ریال

عباسی

سرپل ذهاب -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:31

اتوکار: Scania classicus 2+1

9 صندلی خالی

1,450,000 ریال

      تاریخ حرکت