بلیط اتوبوس سمنان و شماره شرکت های مسافربری ترمینال سمنان

ترمینال پایانه سمنان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما سمنان - تعاونی 10233346959502333469008
09121311894
لوان نور سمنان - تعاونی 80233346195502333469008
09121311894
تک سفر سمنان - تعاونی 100233346875402333469008
09121311894
سفر سیر آریا سمنان - تعاونی 30233346543302333469008
09121311894
پیک معتمد سمنان - تعاونی 20233346828202333469008
09121311894
ترمینال پایانه سمنان0233346959502333469008
09121311894

ترمینال پایانه مولایی سمنان

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه مولایی0233337169602333373280
09021314277
آسیا سفر سمنان0233337169602333373280
09021314277