بلیط اتوبوس شبستر و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شبستر

ترمینال پایانه شبستر

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
عصر ایران شبستر0414242146404142421464
09384775154
ترمینال پایانه شبستر04142423234-
رویال سفر شبستر0414242616704142429705
سیرو سفر شبستر04142422211-204142422211
09021712211
همسفر شبستر04142426311-1204142426311
09021712211
سپهر آسیا شبستر04142483952