بلیط اتوبوس شفت و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شفت

ترمینال پایانه شفت

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ترمینال پایانه شفت01334784518