بلیط اتوبوس شاهین دژ تهران

تعاونی 15 ترابر بی تا

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ترمینال قدس 09143825789

16 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تک سفر ایرانیان

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:15

اتوکار: VIP 2+1
حرکت از ترمینال قاسملو بااتوبوس V.I.P +شارژرموبایل+ WiFi +تمامی امکانات رفاهی تلفن 46322922 044

9 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تک سفر ایرانیان

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 20:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
حرکت ازترمینال قاسملو بااتوبوس V.I.P مانیتوردار +شارژرموبایل+پک بهداشتی و سایر تمامی امکانات رفاهی تلفن 46322922 044 راننده:ملکیان

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت