قیمت بلیط اتوبوس شاهین دژ تهران

تکسفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,850,000 ریال

موسسه ترابر بیتا شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

25 صندلی خالی

1,850,000 ریال

تکسفر ایرانیان شاهین دژ

شاهین دژ -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:45

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,850,000 ریال

      تاریخ حرکت