قیمت بلیط اتوبوس شاهین شهر تهران

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

6 صندلی خالی

1,220,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:15

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

3 صندلی خالی

1,220,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت