قیمت بلیط اتوبوس شاهین شهر تهران

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

2 صندلی خالی

935,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران /پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

6 صندلی خالی

935,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران آزادی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

0 صندلی خالی

935,000 ریال

      تاریخ حرکت