قیمت بلیط اتوبوس شاهین شهر تهران

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آرژانتین/بیهقی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

سیروسفر شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس فرست کلاس
کارت ملی هنگام صدور بلیط الزامی است

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

ایران پیما شاهین شهر

ترمینال شیشه ای -> آرژانتین/بیهقی

شهرهای بین راهی

تهران /پایانه جنوب

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس VIPمانیتور اختصاصی

0 صندلی خالی

1,220,000 ریال

      تاریخ حرکت