قیمت بلیط اتوبوس شهر بابک قم

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

کاشان, قم

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰
ترمینال/تعاونی17

9 صندلی خالی

1,620,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: مان.وی.ای.پی تخت شو./.
ترمینال/تعاونی17

6 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت