قیمت بلیط اتوبوس شهر بابک تهران

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 18:30

اتوکار: وی ای پی درسا مانیتوردار ۰۰
ترمینال/تعاونی17

8 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی تخت شو...
ترمینال/تعاونی17

5 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت مسافربری پیک صبا شهر بابک

شهربابک (کرمان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, کاشان

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 19:30

اتوکار: مان وی ای پی تخت شو...
ترمینال/تعاونی17

5 صندلی خالی

2,300,000 ریال

      تاریخ حرکت