بلیط اتوبوس شهرکرد و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شهرکرد

پایانه (ترمینال) آزادی شهر کرد

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
ایران پیما شهرکرد - تعاونی 10383227605503832270598
همسفر شهرکرد03832276000 - 0383227640003832273776
09139816890
سیروسفر شهرکرد0383227294003832272940
09132825450
رویال سفر شهرکرد0383227296503832273435
09137021040
لوان نور شهرکرد - تعاونی 803832272115 - 0383227464303832274018
09133836616
تک سفر شهرکرد09137325422 - 0383227923703832273888
09140217100
پایانه (ترمینال) آزادی شهرکرد03832275252-
آسیا سفر شهرکرد - تعاونی 130383227923303832279233
09162209484