قیمت بلیط اتوبوس شهرضا آباده

ایران پیما شهرضا

ترمینال شهرضا -> شیراز (فارس)

شهرهای بین راهی

آباده

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 11:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی25

4 صندلی خالی

520,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

آباده

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 12:10

اتوکار: مارال کلاسیک۳۰نفره

5 صندلی خالی

430,000 ریال

      تاریخ حرکت