بلیط اتوبوس شهرضا تهران

سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درساvipمانیتور شخصی
مستقیم از مبدا شهرضا بدون توقف در اصفهان

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

ایران پیما شهرضا

ترمینال شهرضا -> تهران پایانه غرب(آزادی) قم عوارضی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی مانیتوردار

1 صندلی خالی

1,470,000 ریال

سیروسفر شهرضا

ترمینال شهرضا -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

تهران جنوب

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس درساvipمانیتور شخصی
مستقیم از مبدا شهرضا بدون توقف در اصفهان

0 صندلی خالی

1,470,000 ریال

      تاریخ حرکت