بلیط اتوبوس شهریار و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شهریار

ترمینال پایانه 22 بهمن شهریار

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
آسیا سفر شهریار - تعاونی 130216528931109195707106
09195707106
پیک معتمد شهریار - تعاونی 20216525155502165251555
حاجت گشت شهریار0216525500002165255000
سیروسفر شهریار0216525101202165247071
09126179026
گیتی پیما شهریار02165273969
ترمینال پایانه شهریار02165251012