قیمت بلیط اتوبوس شهریار لنگرود

آسیا سفر شهریار

ترمینال شهریار -> لنگرود

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس vip تخت شو

7 صندلی خالی

940,000 ریال

آسیا سفر شهریار

ترمینال شهریار -> کلاچائ

شهرهای بین راهی

لنگرود

جمعه

1400/09/12 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 32 نفره وی ای پی

14 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت