قیمت بلیط اتوبوس شهریار شیراز

شرکت شماره 7 عدل شهريار

شهریار -> شیراز

شهرهای بین راهی

آباده, شهرضا

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۲۵ نفره
02165250555

18 صندلی خالی

2,600,000 ریال

      تاریخ حرکت