بلیط اتوبوس شال و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شال

پایانه (ترمینال) شال

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه (ترمینال) شال