بلیط اتوبوس شلمچه و شماره شرکت های مسافربری ترمینال شلمچه

پایانه ترمینال شلمچه

شرکت مسافربریتلفن تماستلفن انبار
پایانه - ترمینال شلمچه06153586278
تعاونی 2