قیمت بلیط اتوبوس شیراز آبادان

تعاونی 11 آریا سفر

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 19:00

اتوکار: VIP 2+1

2 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تعاونی 11 آریا سفر

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 20:00

اتوکار: VIP 2+1

3 صندلی خالی

2,000,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

0 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت