قیمت بلیط اتوبوس شیراز آبادان

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر

شنبه

1401/02/31 ساعت 09:00

اتوکار: Vip درسا مانیتوردار-شارژراختصاصی تخت شو (جدید)پذیرایی ویژه هر پنج سفر یک سفر هدیه همسفر

7 صندلی خالی

2,000,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

سربندر, ماهشهر, امیدیه (خوزستان )

شنبه

1401/02/31 ساعت 10:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه و شارژر اختصاصی

12 صندلی خالی

2,000,000 ریال

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

ماهشهر, آبادان

شنبه

1401/02/31 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوسvip اسکانیا مارال تخت شوشاژردار
((((جایگاه 20))))

14 صندلی خالی

2,000,000 ریال

      تاریخ حرکت