قیمت بلیط اتوبوس شیراز آباده

رويال سفر

شيراز کارانديش -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 09:30

اتوکار: درسا جديد مانيتوردار ، تخت شو رويال کلاس با اينترنت و شارژر اختصاصي و پذيرايي ويژه

0 صندلی خالی

540,000 ریال

رويال سفر

شيراز کارانديش -> اصفهان کاوه

شهرهای بین راهی

آباده

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 11:30

اتوکار: مانيتورداررويال کلاس تخت شوبااينترنت شارژ وپذيرايي

0 صندلی خالی

540,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> آباده

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس کلاس تخت شو/vip

19 صندلی خالی

540,000 ریال

      تاریخ حرکت