قیمت بلیط اتوبوس شیراز آباده

تعاونی 4 میهن نور آریا کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

آباده

شنبه

1401/02/31 ساعت 05:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، تلفن تماس 09301140404

11 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 4 میهن نور آریا کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آباده

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:45

اتوکار: Scania VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، محل سوارشدن پایانه شهیدکاراندیش جایگاه شماره 15********تلفن تماس 09301140404

25 صندلی خالی

705,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آباده

شهرهای بین راهی

شنبه

1401/02/31 ساعت 12:45

اتوکار: ۲۵ نفره (VIP) تخت شو
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15/ تلفن تماس:09309140404

22 صندلی خالی

700,000 ریال

      تاریخ حرکت