قیمت بلیط اتوبوس شیراز عسلویه

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

جم, عسلويه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

11 صندلی خالی

1,300,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> عسلويه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی

21 صندلی خالی

1,300,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پارسیان

شهرهای بین راهی

عسلويه

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 23:00

اتوکار: (VIP)مارال کلاس تخت شوبا شارژر اختصاصی هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر رایگان

6 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت