قیمت بلیط اتوبوس شیراز بندرماهشهر

َشماره 11 آریا سفر آسیا شیراز -پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> خرمشهر

شهرهای بین راهی

آبادان, ماهشهر

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوسvip(بی۹)تختشوشارژردار
((((جایگاه 20))))

0 صندلی خالی

1,860,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

ماهشهر

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 21:45

اتوکار: Vip درسا مانیتوردار-شارژراختصاصی تخت شو (جدید)پذیرایی میوه هر پنج سفر یک سفر هدیه همسفر
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

0 صندلی خالی

1,850,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-امیرکبیر

پایانه امیرکبیر (شیراز) -> آبادان

شهرهای بین راهی

سربندر, ماهشهر

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 22:30

اتوکار: درسا VIP مانیتوردارتخت شو همراه با پذیرائی ویژه و شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

1,860,000 ریال

      تاریخ حرکت