قیمت بلیط اتوبوس شیراز بروجن

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

شهرضا, آباده, بروجن

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک مارال تک صندلی ( جدید )هر پنج سفربلیط اینترنتی یک سفر هدیه رایگان قرعه کشی مختص مسافرین خوش شانس اینترنتی همسفر
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

19 صندلی خالی

850,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

بروجن

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیاکلاسیک تک صندلی
هرپنج سفر یک سفررایگان/پذیرایی ویژه

27 صندلی خالی

850,000 ریال

      تاریخ حرکت