قیمت بلیط اتوبوس شیراز چابهار

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارل صندلی تخت شوهمراه باپذیرایی
صندلی تخت شو پذیرایی ویژه VIP

4 صندلی خالی

2,200,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> چابهار

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 09:30

اتوکار: تخت شو (VIP)مارال ۲۵نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 15/ تلفن تماس:09301140404

8 صندلی خالی

2,200,000 ریال

      تاریخ حرکت