قیمت بلیط اتوبوس شیراز دیر

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

جم, بندرکنگان

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 11:00

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

8 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, جم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 14:00

اتوکار: VIP تخت شو با تغذیه و شارژر اختصاصی

20 صندلی خالی

1,400,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> دیر

شهرهای بین راهی

کنگان, جم

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 20:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

17 صندلی خالی

1,400,000 ریال

      تاریخ حرکت