قیمت بلیط اتوبوس شیراز اصفهان

بین المللی گیتی پیما ایران

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

اصفهان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / پذیرایی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / برق 220 ولت / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13 صندلی خالی

1,320,000 ریال

تعاونی 12 گیتی نورد

پایانه کاراندیش (شیراز) -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

14 صندلی خالی

1,320,000 ریال

تعاونی 8 لوان نور

پایانه کاراندیش (شیراز) -> زنجان

شهرهای بین راهی

اصفهان

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

13 صندلی خالی

1,320,000 ریال

      تاریخ حرکت