قیمت بلیط اتوبوس شیراز اصفهان

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> نجف آباد (اصفهان)

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipدرسامانیتوردارصندلی تخت شو
vipصندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی وپذیرایی

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

اصفهان صفه

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال باشارژاختصاصی
صندلی تخت شو شارژردارپذیرایی ویژه VIP

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

اصفهان کاوه

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip
وی ای پی تخت شو اسکانیا مارال درجه 1 دارای صندلی شازر دار اختصاصی با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی جایگاه 27

17 صندلی خالی

1,000,000 ریال

      تاریخ حرکت