قیمت بلیط اتوبوس شیراز ایرانشهر

تعاوني 4 ميهن نور

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:00

اتوکار: Scania Maral 2+2

25 صندلی خالی

1,535,000 ریال

شرکت شماره 4 میهن نورآریا شیراز

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

بم

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفره
محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه شماره 3 / تلفن تماس:09301140404

34 صندلی خالی

1,535,000 ریال

تعاوني 4 ميهن نور

پایانه کاراندیش (شیراز) -> ایرانشهر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 16:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

3 صندلی خالی

2,170,000 ریال

      تاریخ حرکت