قیمت بلیط اتوبوس شیراز جهرم

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 12:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی۲۵نفره۱
فساجایگاه 3جهرم جایگاه 1 فراشبند جایگاه 6

25 صندلی خالی

340,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا فارس - پایانه مدرس

پایانه مدرس (شیراز) -> جهرم

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:30

اتوکار: بنز وی ای پی ۲۵ نفره۱

25 صندلی خالی

340,000 ریال

سير و سفر

شيراز مدرس -> جهرم

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 14:15

اتوکار: ولوو 40 نفره

33 صندلی خالی

230,000 ریال

      تاریخ حرکت