قیمت بلیط اتوبوس شیراز خمین

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

چهارشنبه

1401/09/09 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس vipکلاس تخت شواینترنت وشارژر
شارژراختصاصی محل سوارشدن جایگاه 18یا19

12 صندلی خالی

2,100,000 ریال

      تاریخ حرکت