قیمت بلیط اتوبوس شیراز خمین

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> اراک

شهرهای بین راهی

خمین

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس بی 9صندلی تخت شو شارژراختصاصیVIP
vipصندلی شارژراختصاصی وپذیرایی

22 صندلی خالی

2,100,000 ریال

      تاریخ حرکت