قیمت بلیط اتوبوس شیراز لامرد

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی
با سرویس لامرد مسیر جدید

19 صندلی خالی

887,500 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

خنج

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا مارال ۳۰ صندلی
سرویس لامرد مسیر قدیم

23 صندلی خالی

887,500 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 11:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه
سرویس لامرد مسیر جدید

22 صندلی خالی

990,000 ریال

      تاریخ حرکت