قیمت بلیط اتوبوس شیراز لامرد

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 13:15

اتوکار: (VIP) بی۹کلاس تخت شوباشارژراختصاصی هرپنج سفربلیط اینترنتی یک سفررایگان

0 صندلی خالی

1,285,000 ریال

شرکت بين المللى گيتى پيماايران - پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال سوپرکلاسیک هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر رایگان

37 صندلی خالی

760,000 ریال

تک سفر ایرانیان شیراز پایانه کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> لامرد

شهرهای بین راهی

گله دار

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 21:30

اتوکار: تک صندلی تخت شو با تغذیه و خدمات ویژه

17 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت