قیمت بلیط اتوبوس شیراز میبد

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> میبد

شهرهای بین راهی

یزد

پنج شنبه

1400/09/18 ساعت 21:30

اتوکار: (Vip) مانیتوردار اختصاصی تخت شوهمراه با .شارژراختصاصی وپذیرایی ویژه هرپنج سفربلیط اینترنتی یک سفرهدیه رایگان همسفر
محل سوار شدن جایگاه 25و26

16 صندلی خالی

1,050,000 ریال

      تاریخ حرکت