قیمت بلیط اتوبوس شیراز قم

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران ارژانتین و جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1400/11/06 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipصندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی وپذیرایی
vipصندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی وپذیرایی

9 صندلی خالی

1,770,000 ریال

رويال سفر

شيراز کارانديش -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1400/11/06 ساعت 23:00

اتوکار: درساجديد مانيتوردار تختشو رويال کلاس شارژر اختصاصي وپذيرائيويژه هرپنج سفريکسفررايگان

0 صندلی خالی

1,770,000 ریال

سير و سفر

کارت واکسن الزامي ميباشد)پايانه کارانديش جايگاه(5.6.7) -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1400/11/06 ساعت 23:00

اتوکار: ولوو vip new seatمانيتوردارتختشورويال کلاس اينترنت شارژراختصاصيپذيرايي ويژه

0 صندلی خالی

1,770,000 ریال

      تاریخ حرکت