قیمت بلیط اتوبوس شیراز شهرکرد

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 06:15

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال باشارژاختصاصی
صندلی تخت شو شارژردار/پذیرایی VIP

17 صندلی خالی

1,100,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد هرپنج سفر یک سفررایگان/ازمسیراصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 08:15

اتوکار: اتوبوس vipاسکانیامارال باشارژاختصاصی
صندلی تخت شو شارژردارپذیرایی ویژه VIP

16 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

بروجن, شهرضا, آباده

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:00

اتوکار: اسکانیا کلاسیک مارال تک صندلی ( جدید )هر پنج سفربلیط اینترنتی یک سفر هدیه رایگان قرعه کشی مختص مسافرین خوش شانس اینترنتی همسفر
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

19 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت