قیمت بلیط اتوبوس شیراز شهرکرد

شرکت همسفر چابکسواران پاسارگاد شیراز-کاراندیش

پایانه کاراندیش (شیراز) -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

بروجن, شهرضا, آباده

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 21:00

اتوکار: کلاسیک تک صندلی (جدید) مارال هر پنج سفر بلیط اینترنتی یک سفر هدیه همسفر
هرپنچ سفر یک سفر هدیه رایگان باما (همسفر) شوید. محل سوار شدن پایانه شهید کاراندیش جایگاه 25-26

17 صندلی خالی

1,170,000 ریال

ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش

ترمینال کاراندیش شیراز -> شهرکرد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1401/03/02 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس vipصندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی وپذیرایی
هرپنج سفر یک سفررایگان/پذیرایی ویژه صندلی تخت شومانیتورداروشارژراختصاصی

20 صندلی خالی

1,320,000 ریال

      تاریخ حرکت