قیمت بلیط اتوبوس شیراز تهران

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip

8 صندلی خالی

1,950,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس بی 9 vip تخت شو

23 صندلی خالی

1,950,000 ریال

ایمن سفر شیراز

ترمینال کاراندیش شیراز -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

جمعه

1400/09/12 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شوvip
وی ای پی تخت شو درجه 1 دارای صندلی شازر دار اختصاصی از مسیر دلیجان وسلفچکان وقم با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی جایگاه 27

21 صندلی خالی

1,950,000 ریال

      تاریخ حرکت