بلیط اتوبوس شیروان تهران

شرکت شماره یک شیروان

شیروان (خراسان ) -> تهران

شهرهای بین راهی

آمل, سارئ, گرگان

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

17 صندلی خالی

2,250,000 ریال

ایران پیمان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: MAN VIP 2+1

20 صندلی خالی

2,200,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:00

اتوکار: تک صندلی ۲۵نفره
مدیریت زارع مقدم

0 صندلی خالی

2,240,000 ریال

      تاریخ حرکت