قیمت بلیط اتوبوس شیروان تهران

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

22 صندلی خالی

1,400,000 ریال

شرکت شماره چهارده پارسیان شیروان

شیروان (خراسان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

شاهرود (سمنان ), تهران

شنبه

1400/09/13 ساعت 16:30

اتوکار: ولو بی ۹سالارشارژراختصاصی
شرکت مسافربری زارع مقدم

5 صندلی خالی

1,700,000 ریال

ایران پیمان شیروان (نماینده پیک معتمد)

شیروان (خراسان ) -> پایانه شرق

شهرهای بین راهی

شنبه

1400/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R 2+2

25 صندلی خالی

930,000 ریال

      تاریخ حرکت