بلیط اتوبوس شوشتر تهران

تعاونی 7 عدل

شوشتر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 18:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، تلفن رزرو 0916810764و09130759002

0 صندلی خالی

2,300,000 ریال

شرکت تعاونی یک ایران پیما شوشتر

شوشتر -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:00

اتوکار: درسـا VIP مانیتوردار اختصاصی
رزرو بلیط 09165061533 مهدی پور

0 صندلی خالی

2,300,000 ریال

تعاونی 7 عدل

شوشتر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 19:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی
امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی، تلفن رزرو 09130759002و09168107646

2 صندلی خالی

2,300,000 ریال

      تاریخ حرکت