قیمت بلیط اتوبوس سیرجان پایانه کاوه اصفهان

شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی تک صندلی تخت شو{۲۵نفره}
با خرید هر 10 بلیط 1 بلیط رایگان به پاس اعتماد شما مسافرین تلفن تماس 35الی 42341134 - 034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

17 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ايران پيما سيرجان

سیرجان -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه کاوه (اصفهان )

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 19:30

اتوکار: وی ای پی تک صندلی تخت شو{۲۵نفره}
با خرید هر 10 بلیط 1 بلیط رایگان به پاس اعتماد شما مسافرین تلفن تماس 35الی 42341134 - 034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

17 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,080,000 ریال

      تاریخ حرکت