بلیط اتوبوس سیرجان تهران

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی تخت شو مجهز به شارژر اختصاصی

0 صندلی خالی

2,250,000 ریال

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس Dorsa VIP2+1/تک صندلی تخت شو/مانیتور،شارژرشخصی
امکانات:صندلی های بسیار راحت تخت شو با درجه خواب بیشتردارای شارژرومانیتور اختصاصی برای هرمسافر+تغذیه وسیستم تهویه مطبوع

3 صندلی خالی

2,250,000 ریال

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

تهران پایانه جنوب

یکشنبه

1401/09/13 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس Dorsa VIP2+1/تک صندلی تخت شو/مانیتور،شارژرشخصی
امکانات:صندلی های بسیار راحت تخت شو با درجه خواب بیشتردارای شارژرومانیتور اختصاصی برای هرمسافر+تغذیه وسیستم تهویه مطبوع

3 صندلی خالی

2,250,000 ریال

      تاریخ حرکت