قیمت بلیط اتوبوس سیرجان تهران

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا صندلی تخت شو - شارژر اختصاصی

6 صندلی خالی

2,250,000 ریال

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس Dorsa VIP2+1/تک صندلی تخت شو/مانیتور،شارژرشخصی
امکانات:هرصندلی دارای شارژرومانیتوراختصاصی+صندلی های بسیارراحت بادرجه خواب بییشتر+سیستم تهویه مطبوع+تغذیه(به ازای 5خریداینترنتی یک بلیط رایگان هدیه بی تا برای مسافرین وفادارمی باشد

15 صندلی خالی

2,250,000 ریال

سیروسفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس تخت شو..سیستم تهویه هوا...شارژر اختصاصی

6 صندلی خالی

2,500,000 ریال

شرکت تعاونى شماره 1 ایران پیما سیرجان

سیرجان -> پایانه جنوب (تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, قم

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تک صندلی{۲۵نفره}تخت شومانیتورشخصی پشت هرصندلی+ شارژراختصاصی
۳۵الی 42341134 -034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

11 صندلی خالی

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال
شرکت تعاونى شماره 1 ایران پیما سیرجان

سیرجان -> پایانه جنوب (تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, کاشان, قم

چهارشنبه

1401/02/28 ساعت 17:00

اتوکار: VIP تک صندلی{۲۵نفره}تخت شومانیتورشخصی پشت هرصندلی+ شارژراختصاصی
۳۵الی 42341134 -034 99الی42259096 -034 ارتباط با مدیریت 09137501324

11 صندلی خالی

2,500,000 ریال

2,250,000 ریال

      تاریخ حرکت