قیمت بلیط اتوبوس سیرجان تهران

آریا سفر سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

14 صندلی خالی

1,300,000 ریال

عدل سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی تخت شو vipمجهز به شارژر اختصاصی

7 صندلی خالی

1,200,000 ریال

تعاونی شماره ۱۵ ترابر بی تا سیرجان

پایانه سیرجان -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس دارای مانیتور،شارژراختصاصی،تهویه مطبوع(VIPدُرسا)
امکانات:هرصندلی دارای شارژرومانیتوراختصاصی+صندلی های بسیارراحت بادرجه خواب بییشتر+سیستم تهویه مطبوع+تغذیه(به ازای 5خریداینترنتی یک بلیط رایگان هدیه بی تا برای مسافرین وفادارمی باشد

10 صندلی خالی

1,300,000 ریال

      تاریخ حرکت