قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان بندرانزلی

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

دوشنبه

1401/02/26 ساعت 21:15

اتوکار: ماهانVIP
مشترک با 22کاوه**مسیر بین راه: رشت

0 صندلی خالی

2,010,000 ریال

      تاریخ حرکت