قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان دورود

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 13:30

اتوکار: (MAN(vip مشترک با کاوه
مشترک با 14:00کاوه

3 صندلی خالی

740,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 14:15

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 13:30صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

15 صندلی خالی

740,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, کمالوند, دورود

یکشنبه

1400/09/14 ساعت 21:45

اتوکار: درساVIP(مانیتورشخصی)
مسیرهای بین راه: الیگودرز ازنا دورود خرم آباد اندیمشک *مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

9 صندلی خالی

740,000 ریال

      تاریخ حرکت