قیمت بلیط اتوبوس پایانه صفه اصفهان گرگان

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> گرگان

شهرهای بین راهی

قائم شهر, آمل, بابل, سارئ

چهارشنبه

1401/04/08 ساعت 18:45

اتوکار: ماهان V.I.P
مشترک با 19:30 کاوه

3 صندلی خالی

2,350,000 ریال

      تاریخ حرکت